Inschrijfformulier


    REGLEMENT

    Het lesgeld wordt per maand berekend en dient in de laatste week van de maand overgemaakt te worden op ons rekening nummer NL64INGB0007242440 t.n.v. Danla Dans Centrum. De lessen dienen een maand van te voren schriftelijk te worden opgezegd. Ziekte, vakantie of verhindering ontheffen niet van betaling van het lesgeld. De school is niet aansprakelijk voor blessures en achtergebleven voorwerpen.
    U kunt ons inschrijfformulier ook downloaden als PDF bestand om uit te printen en in te vullen.
    U kunt het formulier hierna opsturen naar ons postadres of langs brengen tijdens de lessen.